Diensten

Nulmeting

Nulmeting uitvoeren. In de nulmeting kijken we naar de huidige stand van zaken rondom geneesmiddeldistributie. Wij kijken dan naar de volgende onderdelen. 

Aanbestedingen.

Rustland Consultancy kan een advies geven wat betreft de aanbesteding en daar een begeleidende rol in vervullen. Uiteindelijk moet er een leverancier gevonden worden die het beste bij de Instelling past.

Projectmanagement. 

Na een bezoek van de Inspectie kan het zijn dat enkele veranderingen noodzakelijk zijn. Die veranderingen kunnen door Rustland Consultancy doorgevoerd en begeleid worden.

Elektronisch Voorschrijf Systeem. 

Rustland Consultancy kan in onderling overleg met u bekijken wat voor u de beste oplossing is voor een EVS en hoe deze kan worden geïmplementeerd.

Facturen analyse. 

Kosten zijn vaak niet duidelijk gespecificeerd.  Rustland Consultancy heeft als een van de weinige organisaties de expertise om voor uw instelling de kosten transparant te maken waar ze nu niet transparant zijn. Daar valt in de regel een aanzienlijke winst te behalen.